Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không?

Bạn đang xem: “Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không”. Đây là chủ đề “hot” với 15,200 lượt tìm kiếm/tháng. Hãy cùng Eyelight Wiki tìm hiểu về Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không trong bài viết này nhé

Contents

Kết quả tìm kiếm Google:

Nghị định 48/2010/NĐ-CP hợp đồng trong hoạt động xây dựng

7 thg 5, 2010 — Không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Điều 6. Hiệu lực và tính pháp lý của …. => Xem ngay

Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị … – Thư viện pháp luật

11 thg 12, 2013 — Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 … hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.. => Xem ngay

Nghị định 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng – Thư viện …

22 thg 4, 2015 — Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực và các …. => Xem ngay

Nghị định 48/2010/NĐ-CP Về hợp đồng trong hoạt động xây …

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0). Văn bản dẫn chiếu (1). Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây …. => Xem ngay

Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây …

7 thg 5, 2010 — Không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Điều 6. Hiệu lực và tính pháp lý của …. => Xem ngay

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&doci…

. => Xem thêm

Nghị định 48/2010/NĐ-CP của Chính phủ – Hội đập lớn

Ngày 07/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP. Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử …. => Xem thêm

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG – Hội đập lớn

22 thg 4, 2015 — Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 và số 207/2013/NĐ-CP ngày …. => Xem thêm

Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong … – Thư Ký Luật

7 thg 5, 2010 — Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì các quy định tại Nghị định …. => Xem thêm

Từ cùng nghĩa với: “Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không”

nghị định 48/2020/nđ-cp nghị định 99/2007 Nghị định 37 về hợp đồng Không Hiệu lực Nghị định 48/2010 NĐ CP hiệu lực không Nghị định không hiệu lực hiệu lực Nghị định NĐ CP Không Hiệu lực Nghị định 48/2010 NĐ CP Nghị định Nghị định Nghị định 48/2010 NĐ CP NĐ CP Nghị định hiệu lực Nghị định hiệu lực Nghị định .

Cụm từ tìm kiếm khác:

Bạn đang đọc: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không thuộc chủ đề Wikipedia. Nếu yêu thích chủ đề này, hãy chia sẻ lên facebook để bạn bè được biết nhé.

Câu hỏi thường gặp: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không?

Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong … – LuatVietnam

7 thg 5, 2010 — Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Tóm tắt Nội dung VB gốc VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tiếng Anh Nội dung MIX … => Đọc thêm

Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa Nghị định 48 hợp đồng trong …

11 thg 12, 2013 — Nghị định 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, … định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.. => Đọc thêm

Nghị định 48/2010/NĐ-CP hợp đồng trong … – Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật liên quan đến Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động … không còn đúng như giá trị dự kiến ban đầu (có thể tăng hoặc giảm). => Đọc thêm

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ …

lệ phần trăm (%) quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 … a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà bên giao thầu,. => Đọc thêm

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng …

27 thg 8, 2015 — Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2015, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động … => Đọc thêm

Cùng chủ đề: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không

Nghị định 207/2013/NĐ-CP sửa Nghị định 48 hợp đồng trong …

11 thg 12, 2013 — Nghị định 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, … định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này. => Đọc thêm

Nghị định 48/2010/NĐ-CP hợp đồng trong … – Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật liên quan đến Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động … không còn đúng như giá trị dự kiến ban đầu (có thể tăng hoặc giảm). => Đọc thêm

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ …

lệ phần trăm (%) quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 … a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà bên giao thầu,. => Đọc thêm

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng …

27 thg 8, 2015 — Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2015, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động … => Đọc thêm

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong …

a) Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;. b) Hợp … => Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

=> Đọc thêm

Định nghĩa: Nghị định 48/2010/NĐ-CP hợp đồng trong hoạt động xây dựng

 • Định nghĩa:Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không là gì? => Xem ngay
 • Địa chỉ: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không ở đâu? => Xem ngay
 • Tại sao lại có: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không? => Xem ngay
 • Tại sao phải: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không? => Xem ngay
 • Làm cách nào để: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không => Xem ngay
 • Cách Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không khi nào? => Xem ngay
 • Hướng dẫn thủ tục: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không như thế nào? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không phải làm như thế nào? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không trong bao lâu/ mất bao lâu? => Xem ngay
 • Bao lâu thì Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không Là bao nhiêu/ hết bao nhiêu tiền? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không Giá/ Chi phí bao nhiêu? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không lãi suất bao nhiêu? => Xem ngay
 • Cái nào: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không thì tốt hơn? => Xem ngay
 • Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không cập nhật (mới nhất/hiện nay) trong ngày hôm nay => Xem ngay
 • Thông tin về: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Ví dụ về: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Tra cứu: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Hồ sơ: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Mô tả công việc: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Kế hoạch:Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Mã số: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Thông báo tuyển dụng: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Chi phí: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay
 • Dịch vụ mua bán, dịch vụ tư vấn: Nghị định 48/2010/nđ-cp còn hiệu lực không. => Xem ngay

Giới thiệu: Minh Quỳnh

Mình là founder và là chủ sở hữu của trang Người Từng Trải. Mình lập trang web này nhằm chia sẻ mọi khía cạnh, công nghệ, sức khỏe, văn hóa, game, wiki...giúp bạn tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn, từ nguồn uy tín nhất.

Bình luận bài viết này

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim