Vì sao người do thái không nói câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”?

Vì sao người do thái không nói câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”?

Người Do Thái được cho là một trong những nhà quản lý tiền bạc thông minh và sáng tạo nhất trên thế giới. Đối với con cái, họ cũng có cách dạy con sử dụng và quản lý tiền rất...
Đọc tiếp