TS Lê Thẩm Dương: Sếp biết hầu nhân viên, doanh thu bán hàng chắc chắn tăng

TS Lê Thẩm Dương: Sếp biết hầu nhân viên, doanh thu bán hàng chắc chắn tăng

Nhân viên và Khách hàng – ai có giá trị hơn? Có thể một số người nghĩ rằng đây là câu hỏi theo kiểu “con gà có trước hay quả trứng có trước”, nhưng không phải như vậy. Câu trả...
Đọc tiếp