Vài điều dành cho các bạn trẻ

Vài điều dành cho các bạn trẻ

Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua, như Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng phát biểu “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”. Câu nói...
Đọc tiếp